Gula raden

Gula raden är en länga arbetarbostäder av så kallade Iggesundshus, namngivna efter sitt ursprung där modellen först uppfördes. I Kiruna byggde man Iggesundshusen år 1900. Från början inrymde varje hus tolv rum och kunde inhysa upp till sex familjer (bostadsbristen var stor i det nyblivna samhället).

 

Iggesundshusen i Gula raden byggdes om ett antal gånger, första gången redan år 1906. Ursprungligen uppfördes sex hus. Idag finns tre av dem kvar. Fram till år 2019 stod de där de en gång byggdes. Numera är Gula raden flyttad närmare Kirunas nya centrum. 

 

Klicka på en bild för att förstora den. Senast uppdaterad 2021-01-15.

© 2021 Micke Stålnacke