B54

Byggnad nummer 54 i det nya Kiruna uppfördes år 1901 efter Gustaf Wickmans ritningar för att användas som butikslokal av Kiruna Arbetares Handelsaktiebolag. Bolaget bildades med stöd av disponent Hjalmar Lundbohm. Syftet var att stoppa det proviantmonopol som handlare Green hade i samhället och som medförde både varubrist och höga priser. B54 byggdes ut ett flertal gånger och användes som butik ända fram till 1958 då Domus öppnade i stan. Därefter hade byggnaden många olika funktioner innan den till sist bommades igen och stod tom i ett antal år för att slutligen rivas 2017.

 

Klicka på en bild för att förstora den. Senast uppdaterad 2021-01-04.

© 2021 Micke Stålnacke