Luossavaaras gruvbyggnader

Malmen i berget Luossavaara var känd sedan tidigare, men började inte brytas förrän 1919. Det fortsatte fram till 1967 då verksamheten lades ner. År 1974 planerade LKAB för att påbörja underjordsbrytning i Luossavaara. Det är oklart om detta blev av eftersom företaget då gick in i de så kallade krisåren. 1981 blev Luossavaara forskningsgruva. Gruvbyggnaderna revs 2011 efter att ha stått tomma i många år.

 

Klicka på en bild för att förstora den. Senast uppdaterad 2021-04-07.

© 2021 Micke Stålnacke