Stationsområdet och järnvägen

År 1900 uppfördes ett stationshus i trä ritat av arkitekten Folke Zettervall. Den 25 april 1915 brann stationen ner. Zettervall ritade då ett nytt stationshus, denna gång i tegel, som uppfördes omgående.

Lagerbyggnaderna intill uppfördes kring år 1900. Järnvägshotellet, också det ritat av Folke Zettervall, byggdes 1903.

Hösten 2013 avgick det sista tåget från Kiruna C. Rälsen revs upp strax efter. Järnvägshotellet var i bruk ytterligare ett par år framöver. Kulturminnesmärkningen av byggnaderna på stationsområdet hävdes och 2017 jämnades allt med marken, vilket även inkluderade det hus som tidigare varit bland annat tullhus. 

Klicka på en bild för att förstora den. Senast uppdaterad 2021-03-12.

© 2021 Micke Stålnacke