Tuolluvaara industriområde

Malmen i Tuolluvaara upptäcktes år 1897, en upptäckt som tillskrivs LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm. Liksom på Luossavaara var Tuolluvaara-malmen fullt synlig. Lundbohm sålde inmutningarna på malmen år 1900 till det då nybildade Tuolluvaara Gruvaktiebolag (TGA). Han höll sig dock inte helt utanför verksamheten. 1903 blev han gruvföreståndare vid sidan av sitt vanliga arbete vid Kiirunavaara då brytningen i Tuolluvaara började. Med denna följde också etableringen av samhället med samma namn. Gruvan i Tuolluvaara var i bruk fram till 1982.

Idag står de två gruvlavarna samt de två äldsta tegelbyggnaderna kvar alldeles intill Kirunas nya centrumkärna. Deras framtid är oviss. Sträckningen av nya E10:an går genom det som en gång var gruvområdet. 

 

Klicka på en bild för att förstora den. Senast uppdaterad 2021-04-07.

© 2021 Micke Stålnacke